NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     
Für NEWAYS stehen die Ziele und Strategien des Unternehmens beim Coaching. immer im Vordergrund. Der Coaching Prozess erstreckt sich über einen definierten Zeitraum...


Coaching

NEWAYS podpira delavce s posebnimi nalogami tudi individualno s coachingom. Posameznikom pomagamo najti nove poti pri zahtevnih situacijah. Še posebej takrat, ko so zaradi katerega koli razloga »prepuščeni sami sebi«.

Pri coachingu želimo klientu omogočiti čim boljši izkoristek njegovih že razpoložljivih potencialov ter pridobitev profesionalnosti in samozavesti pri premagovanju težkih poslovnih situacij.

Za NEWAYS so pri coachingu v ospredju cilji in strategije podjetja. V ta namen se pogovorimo o konkretnih potrebah posameznika in se dogovorimo za konkretne cilje.

Cilj coachinga je pomagati posamezniku, da spozna svoje vire za samopomoč. Posamezniku pomagamo, da si razvije strategije, nove boljše vzorce vedenja in pridobi izkušnje za učinkovito soočanje in reševanje izzivov pri delu.
Naše izhodišče za coaching je medsebojno spoštovanje, sprejemanje in zaupanje.
Pri spremembah stojimo posamezniku ob strani.

Trenutne poslovne situacije zahtevajo od posameznika vedno več. Coaching pripomore k osebnostni rasti, stabilizira in gradi osebnost, izboljša kompetence pri vodenju in medosebni komunikaciji.

Wir ermitteln in Gesprächen den Coaching Bedarf  und vereinbaren konkrete Ziele.