NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     
Das Ziel ist es, den Unternehmenserfolg zu gestalten.Koncept za uspeh podjetja

Ko se vizije in izkušnje iz preteklosti povežejo s potenciali vseh udeležencev, nastanejo iz tega realne možnosti in poti za prihodnost. Vsaka pot je mnogo lažja in popotovanje mnogo lepše, kadar lahko pri tem vsi aktivno sodelujejo. Zato je najpomembnejša vrednota: možnost za so-oblikovanje uspeha podjetja.

Naloga skupine NEWAYS je izboljševanje procesov v podjetjih. Ljudi najprej pripeljemo do tega, da lahko znotraj procesa vidijo nove poti tudi zase. Nato sprostimo njihove misli. Motivacija in pozitivna naravnanost končni ključ do uspeha ali neuspeha.Odločitev o uspehu ali neuspehu je pogosto v ljudeh samih. Uspeh najprej nastane v glavi.

Delo skupine NEWAYS se je doslej pokazalo kot zelo dobro v mnogih manjših, srednje velikih podjetjih in koncernih.

Osnovni koncept
Cilji/potrebe
Ciljne skupine
Časovni okvir
Stroški in sredstva

Analiza
Organizacija prodaje
Organizacija vodenja
Potenciali sodelavcev
Simulacija prodajnega procesa Sim:Vendo®

Podrobni koncept
Teme
Ukrepi
Metodika
Vključitev vodilnih
Kontrola rezultatov in novi cilji


Es gilt jetzt neue Wege zu öffnen und die Köpfe frei zu machen.