NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     
Unternehmensberatung


Svetovanje podjetjem

Naši partnerji so podjetja in gospodarske organizacije vseh vrst ter velikosti.
Kompetentno lahko svetujemo na naslednjih področjih:

realna ocena položaja
temeljita in premišljena strategija podjetja
skrbno narejen osnutek strukture podjetja
na dosežke orientirana ter učinkovitosti naklonjena kultura podjetja

V praksi se je izkazalo da je 80% znanja za izboljšave in nove rešitve obstaja že v organizaciji sami:

konkretna obstoječa organizacija podjetja
Znanje in izkušnje o produktih in storitvah dosežki organizacije oz.
podjetja dobre prakse
Kupci, trgi, konkurenca
Obstoječe tehnologije in metode

Pri analizi je ključno, da primerno zberemo, ovrednotimo vse kar že obstaja in temu dodamo še manjkajoča znanja in vire.

Skupaj določimo cilje. NEWAYS izdela primeren koncept. Skupaj z vami spodbudimo procese odločitev. Udejanjanje rešitev, ki jih skupno poiščemo spremljamo v praksi skupaj z konkretnimi odgovornimi dokler niso doseženi zastavljeni cilji. Po potrebi stopimo sami v vlogo coacha za posameznike in pripomoremo k hitrejši realizaciji.

Za razvoj vašega podjetja želimo povezati vse vaše kvalitetne vire jih uporabiti in realizirati izboljšave.