NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     


Uspešno vodenje

Cilj
Uspešno voditi zaposlene

Teme
Osnove in podlaga za uspešno vodenje
Profil uspešnega vodje
Upravljanje s časom in delovne tehnike
Razvoj osebnosti in samozavest
Tehnike prezentiranja in nastopanja
Cilji podjetja - sistem ciljev - cilji
Posredovanje ciljev - odgovornost glede ciljev
Samomotivacija in motivacija sodelavcev
Učinkovito vodenje sestankov
Moja filozofija vodenja
S spodbujanjem sodelavcev do pozitivnega razvoja sodelavcev
Vodenje timov
Kontrola daje pregled in možnost za pohvalo
Dvig kvalitete s pohvalo in kritiko

Struktura
Trening je usmerjen k takojšnjemu prenosu znanj v prakso med
posameznimi trening dnevi.
Vsak posameznik je deležen osebne povratne informacije trenerja.Kraj
trenutno ni razpisanih terminov

Trajanje
5x 1 trening dan v razmikih po ca. 4 tedne.
Trenutno ni objavljenih terminov.

Stroški

Termini:
Trenutno ni razpisanih terminov